Biodiox Plus

Imprimir
Descripció

Agent desinfectant i potabilitzador d'aigües amb controlador de consum.

Desinfectant per a l'aigua potable de consum humà, animal i d'ús en la indústria alimentària: fruites, verdures, càrniques, etc.

Biocida per a la neteja i desinfecció dels sistemes d'emmagatzematge i distribució de l'aigua de consum humà i de beguda animal. Eliminació del biofilm i d'algues.

Consulta més informació al document:

pdf Biodiox (192 KB)