Tota comunicació amb R3 Group per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest 'web site' o al seu 'e-mail', suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de R3 Group, a l'adreça Polígono Galileo, c/B nave 3A, Alcarrás 25180 (Lleida).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

R3 Group
Poligono Galileo, c/ B, nave 3A
C.P. 25180 Alcarrás - Lleida
Telèfon: +34 97395299
Fax: +34 973790387