Mantes Termiques

Imprimir
Descripció

La manta tèrmica COVERPIG actua com a agent natural en les condicions pròpies de granges i instal·lacions ramaderes influint considerablement en aquestes condicions i aportant grans beneficis quant a l'estalvi energètic i proporcionant major confort i estabilitat en els animals, millorant per tant la rendibilitat de les explotacions.

La manta tèrmica COVERPIG ens aporta una protecció natural per al control i millora de les variables com la temperatura, humitat, gasos, etc.

Les característiques naturals del producte ens ajuden en la gestió de les condicions de l'hàbitat en tractar-se d'un producte totalment ecològic.

 Característiques:

Pes específic 17 gr/m2
Material  Polipropilè PP (inífug)
Ample (mts)  4,50
Llarg (mts) 250 
Altres característiques       Juntes segellades amb làser
Màxima transpiració

Descarregi aquest arxiu per més informació:

pdf Coverpig (2.47 MB)

video mantas