Bio 3 Plus

Imprimir
Descripció

Desinfectant per a l'aigua potable, tant per als éssers humans com per als animals.

Biocida per a la neteja i desinfecció dels sistemes d'emmagatzematge i distribució de l'aigua de consum humà i de beguda animal.

Consulta més informació al document:

descarga