Analisis de aguas

El ramader és responsable de que els animals rebin una alimentació adequada, no només pel que fa a quantitat i periodicitat, sinó també pel que fa a la qualitat i seguretat en el maneig, la conservació i l'administració dels aliments i l'aigua que se'ls subministra.

L'explotació ha de disposar d'un sistema d'aigua neta i tots els animals han de tenir accés fàcil i directe a aquesta.

Des d'R3 Group creiem que l'aigua és un element de valor. Per això, ens encarreguem de realitzar les comprovacions oportunes, detectar incidències i adoptar les mesures correctores necessàries a través d'un registre rigorós. Sens dubte, els resultats de les anàlisis de les aigües de beguda destinades als animals de producció permeten apreciar la professionalitat del ramader i la importància que atorga a l'alimentació dels seus animals.