pla d'higieneEl nostre servei es basa en quatre passos:

Control d'insectes

La presència d'insectes en les explotacions ramaderes produeix infestacions ocasionals. Una higiene inadequada i la manca de mesures de control en la instal·lació i els animals poden convertir aquesta situació en un problema. De fet, els insectes poden esdevenir productors i transmissors de malalties o virus.
Aquesta fase consistirà en l'eliminació de les plagues d'insectes com formigues, escarabats, aràcnids, crustacis, miriàpodes i voladors (mosques, mosquits, etc.) a través de mètodes físics, químics o biològics.

Neteja i desinfecció

Mantenir una bona higiene a la granja reduirà l'aparició de malalties infeccioses i parasitàries. La brutícia també predisposa a la proliferació d'insectes, rosegadors i altres animals domèstics, que actuen com a transmissors de malalties.

Control de resgadors

Els rosegadors són un dels punts crítics en el control biològic d'un establiment, ja que són transmissors de malalties com la ràbia, salmonel·losi, triquinosi i la tuberculosi, ressaltant alguns dels perills.
Són una font de problemes perquè causen danys i es mengen els aliments. Hom crea l'ambient ideal per a rates i ratolins, proporcionant-los una font constant d'aliments, aigua i refugi.
Per tant, es defineix el Control de Rosegadors com l'acció premeditada i organitzada que té com objectiu eliminar rosegadors perjudicials en un espai físic concret.
Així, el control de rosegadors és necessari per diverses raons:

  • Per les malalties transmeses, ja sigui per contacte directe o els transmissors d'altres espècies.
  • Causen danys estructurals i econòmics.
  • Contaminen

Purifitcació de l'aigua

Els grangers són responsables de que els animals rebin una alimentació adequada, no només en quantitat i freqüència, sinó també en termes de qualitat i gestió de la seguretat, conservació i subministrament d'aliments i aigua.
Les granges han de disposar d'un sistema operatiu que proporciona aigua neta i tots els animals necessiten accés fàcil i directe a aquesta aigua.

Calculadora de dosis Ivermectina

logo calculador